Drainage aanleggen

Drainage aanleggen door specialisten

drainage aanleggen

Voordat er daadwerkelijk wordt begonnen met het drainage aanleggen zijn er al aantal stappen in het proces doorlopen.

Eerst wordt het stuk land verkend voor eventuele obstakels en wordt overlegd welk drainageplan het meest geschikt is voor u. Er wordt een klic-melding bij het Kadaster aangevraagd om een beeld te krijgen van eventuele aanwezige kabels en leidingen die in de grond liggen.

Na de voorbereiding wordt de drainage machinaal aangelegd. Eerst wordt een betonnen put aangebracht waarna de hoofddrain met haaks daarop de sub-drains aangesloten wordt op de put. Met behulp van lasergestuurde apparatuur worden de drains op afschot/opschot en in een kaarsrechte lijn aangelegd. Het is mogelijk de drains af te dekken met een laag styromull of drainzand. Dit zorgt voor een optimale toestroming van het water naar de drains. Nadat drains zijn toegedekt met styromull of drainzand wordt het verder afgedekt met de originele grond.

Door middel van verschillende diameter drains en verschil in drainagemachines heeft Drainagebedrijf van Oosten altijd de beste oplossing voor u!

Vraag hier uw offerte aan.