Drainage

Drainage door de specialist

Drainage is de naam van de methodiek dat ongewenst of overtollig grondwater in vooraf bepaalde percelen of grondgebieden versneld afvoert naar (in veel gevallen) een verzamelput. Daardoor is het weer mogelijk om de grond te bewerken en producten op te telen.

Drainagesystemen kunnen zeer lokaal worden aangelegd. Daar waar overlast is van overtollig grondwater kan een drainagesysteem worden aangelegd. Er zijn, afhankelijk van de bodemsamenstelling en omliggende factoren, verschillende drainagesystemen mogelijk. Met behulp van een vakkundig advies wordt in overleg een plan van aanpak opgesteld om het perceel optimaal te draineren. U bent verzekerd van het juiste drainagesysteem, inzet van het materieel en vakkundig personeel.

 

Wanneer drainage?

Nederland ligt een groot gedeelte onder zeeniveau. Dit wil zeggen dat het grootste gedeelte van Nederland onder water zou staan als er geen drainage en bemaling zou zijn. Door middel van een ingenieus Deltaplan heeft Nederland zich de afgelopen jaren bewapend tegen hoge waterstanden. Ondanks al deze toepassingen zijn er in Nederland op lokaal niveau nog altijd lastige en problematische gebieden die om aandacht vragen. In akker- en (glas)tuinbouw is het van groot belang dat tijdens de natte periodes (voor- en najaar) er de juiste en voldoende middelen zijn om het overtollige water af te voeren. Zo kan men het land blijven betreden en gewassen kunnen hier optimaal groeien. Drainage is een noodzakelijk onderdeel voor het toegankelijk houden van land.

Heeft u vragen over uw situatie of wilt u weten wat Drainagebedrijf van Oosten voor u kan betekenen? Neem dan snel contact op!

 

Drainage aanbrengen

Er zijn verschillende manieren voor het aanbrengen van drainagesystemen. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Zo hebben we te maken met de grondsoort, de doorlaatbaarheid, ligging van het perceel en het gewenste doel van de eigenaar. Voor iedere situatie heeft Drainagebedrijf van Oosten middels een uitgebreid scala aan materieel een passende oplossing!

 

Heeft u drainage problemen?

Neem dan contact op met Drainagebedrijf van Oosten en maak een afspraak voor een bezoek.