Stoomdrainage

Elimineer schimmels en virussen in de bodem

Stoomdrainage is een specialiteit van drainagebedrijf van Oosten. Doordat regel- en wetgeving rond het gebruik van bestrijdingsmiddelen strenger is geworden, wordt stoomdrainage de laatste jaren steeds meer toegepast.

Stoomdrainage afbeelding 2

Stoomdrainage maakt gebruik van stoom die door middel van een drainagesysteem wordt getransporteerd over een bepaald stuk land. De stoom trekt de grond in en elimineert virussen en schimmels. Zodoende bereikt men relatief hogere temperaturen op grotere diepte en daardoor een schonere grond en betere kwaliteit bloemen!

Vraag hier uw offerte aan voor stoomdrainage.

Stoomdrainage afbeelding 1