Westeringh Flowers, Varik

Bij Westeringh Flowers wordt het stoomdrainagesysteem uitgebreid. Na de eerste helft van de tuin te hebben voorzien van stoomdrainage in 2014 is nu begonnen met de 2e fase.